Uusimmat kuvat

Kantojyrsintää Janakkalassa
Hommissa Hankasalmella
Kannot pois Valkeakoskella
Pihat siistiksi Valkeakoskella
Ison kannon kimpussa Espoossa
Kiviaidan vierus
Kiviaidan vierus muuttui siistiksi jyrsinnän jälkeen
Ja homma jatkuu Sysmässä

Uusimmat kuvat

Kantojyrsintää Janakkalassa
Hommissa Hankasalmella
Kannot pois Valkeakoskella
Pihat siistiksi Valkeakoskella
Ison kannon kimpussa Espoossa
Kiviaidan vierus
Kiviaidan vierus muuttui siistiksi jyrsinnän jälkeen
Ja homma jatkuu Sysmässä

Uusimmat kuvat

Kantojyrsintää Janakkalassa
Hommissa Hankasalmella
Kannot pois Valkeakoskella
Pihat siistiksi Valkeakoskella
Ison kannon kimpussa Espoossa
Kiviaidan vierus
Kiviaidan vierus muuttui siistiksi jyrsinnän jälkeen
Ja homma jatkuu Sysmässä

PIHAPUIDEN KAATO JA PUISTOT.

Jätä puunkaato ammattilaisen huoleksi. 

Puukaadot, puunkaatopalvelu, pihapuiden kaataminen, metsuripalvelu - rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tavallisesti yksittäistä
puunkaatoa aletaan miettimään, kun se on tiellä, estää auringonpääsyn tontille, tai lahovika alkaa olla jo liiankin ilmeistä.
Toisinaan puita kaadetaan enemmän, esimerkiksi tontinraivauksen tai puistoalueen siistimisen yhteydessä.

Pystymme tarjoamaan koko palvelun yksittäisten puiden poistamisesta puistojen metsänhoidollisiin toimenpiteisiin saakka,
silloin kun työtä tehdään perinteisin menetelmin. Samalla voimme - sopimuksen mukaan - myöskin korjata jälkemme ja jyrsiä
kannot pois. Nämä kaikki on Varakonemiehen toimialaa. Kantojyrsintä kannattaakin tehdä samalla.

Puunkaato kannattaa miettiä aina huolella, sillä sitä ei voi perua. Mutta se kannattaa miettiä ajoissa, sillä huonokuntoisen
puun paikka ei ole pihalla. Ajoissa tilattu puunkaatopalvelu voi olla elämäsi parhaita päätöksiä.

- Älä ryhdy työhön, jota et varmasti hallitse. Mekään emme tee niin.

- Älä kaada sähkölinjojen lähellä olevaa puuta omin avuin.

- Puunkaato rakennuksien lähellä on aina riski.

- Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan puunkaato voi olla luvanvaraista toimintaa, saatat tarvita maisematyöluvan.

- Ammattilaisella on välineet ja vastuuvakuutus kaadon suorittamiseen. 

   "Pyydä puunkaatoapu ajoissa"

Pihapuiden kaadot suoritetaan tarvittavin välinein. Joko maasta käsin, tai tarvittaessa vaikka nostolava-auton kanssa. 

Kaadamme puut, jyrsimme kannot ja tarvittaessa pätkimme puusi hellaan sopivaksi.

Kaava-alueiden ulkopuolella tilaus riittää aina, joskin lähinaapuri tulee silloinkin huomioida. Pääsääntöisesti näillä taajamien
ulkopuolisilla alueilla oma harkinta riittää, ja puunkaatopalvelu voidaan tilata ja toteuttaa.


Asemakaava-alueella ja osayleiskaava-alueella saatat tarvita maisematyöluvan. Lupaa ei aina kuitenkaan tarvita edes silloin,
mutta soitto kunnan rakennus- tai ympäristötoimen vastaavalle henkilölle asian varmasti selvittää. Usein asian saa sovittua
jo tällä soitolla.

Muistathan, että rajapuiden osalta myös lähinaapuria kannattaa kuulla, ja tietenkin etukäteen. Yleensä puunkaato tulee
kyseeseen kun puu on heikossa kunnossa. Huonokuntoisen puun ollessa kyseessä, riskiä ei kannata ottaa, eikä sitä
kunnankaan puolella haluta otettavan - lupa annetaan. Muita syitä on jos puu varjostaa tonttia, se on liian lähellä 
rakennusta, ja sen juurista, tai vaikkapa vaan lehdistä on haittaa tontin rakennuskannalle.